Home

Werkplekstrategie

Onze aanpak

Over Revise

Contact

Welkom bij Revise

REVISE
YOUR
WORKSPACE

Wij bouwen aan een omgeving die werkt en helpen organisaties om werkplekstrategie te ontwikkelen zodat medewerkers kunnen (blijven) excelleren.

Kop koffie?


nieuwe

norm

De optimale werkomgeving post-covid-19

Een optimale werkomgeving, bestaat die eigenlijk wel? Absoluut! Maar een kant-en-klare oplossing is er niet, want iedere onderneming is anders. Denk aan jullie bedrijfscultuur, de diversiteit van het personeel, mogelijkheden in jullie pand en ondernemingsdoelstellingen. Een behoorlijke uitdaging om al die ingrediënten te verwerken in een toekomstbestendige werkomgeving.


nieuwe

norm

De optimale werkomgeving post-covid-19

Een optimale werkomgeving, bestaat die eigenlijk wel? Absoluut! Maar een kant-en-klare oplossing is er niet, want iedere onderneming is anders. Denk aan jullie bedrijfscultuur, de diversiteit van het personeel, mogelijkheden in jullie pand en ondernemingsdoelstellingen. Een behoorlijke uitdaging om al die ingrediënten te verwerken in een toekomstbestendige werkomgeving.

1

Strategisch kader

We starten met het vaststellen van het strategisch kader. Met directie en het management brengen we de strategische doelen van de organisatie in kaart, de (gewenste) bedrijfscultuur en met name de uitdagingen die voortvloeien uit de veranderingen in de maatschappij door COVID-19 die invloed hebben op (het behalen van) de bedrijfsstrategie.

3

Advies werkplekstrategie

We brengen in kaart welke behoeften en uitdagingen voortvloeien uit de veranderingen in de maatschappij door COVID-19, die invloed hebben op (het behalen van) de bedrijfsstrategie. Een adviesrapport waarmee het management gefundeerde besluiten kan nemen met het oog op de toekomst van de onderneming.

De vier
stappen

Naar de optimale
werkplekstrategie

2

Medewerkersbehoeften

Het is belangrijk om het (gewenste) gedrag van medewerkers als vertrekpunt te nemen en daar de faciliteiten op af te stemmen. Aandacht voor individuele behoeften en voorkeuren is essentieel bij de vormgeving van de werkomgeving en de keuze van de gebruikte technologieën.

4

Concept & Implementatie

De theorie is het uitgangspunt bij de vertaalslag naar een succesvolle ruimte. Wij ontwikkelen een helder concept voor jouw werkplekstrategie dat het beste in jouw organisatie en medewerkers naar boven brengt. Met moodboards vangen we het gevoel dat past bij het merk en om de omgeving tastbaar te maken, creëren we 3D visuals of een ‘living lab’ waarin medewerkers de nieuwe werkomgeving kunnen ervaren.

De vier
stappen

Naar de optimale
werkplekstrategie

1

Strategisch kader

We starten met het vaststellen van het strategisch kader. Met directie en het management brengen we de strategische doelen van de organisatie in kaart, de (gewenste) bedrijfscultuur en met name de uitdagingen die voortvloeien uit de veranderingen in de maatschappij door COVID-19 die invloed hebben op (het behalen van) de bedrijfsstrategie.

2

Medewerkersbehoeften

Het is belangrijk om het (gewenste) gedrag van medewerkers als vertrekpunt te nemen en daar de faciliteiten op af te stemmen. Aandacht voor individuele behoeften en voorkeuren is essentieel bij de vormgeving van de werkomgeving en de keuze van de gebruikte technologieën.

3

Advies werkplekstrategie

We brengen in kaart welke behoeften en uitdagingen voortvloeien uit de veranderingen in de maatschappij door COVID-19, die invloed hebben op (het behalen van) de bedrijfsstrategie. Een adviesrapport waarmee het management gefundeerde besluiten kan nemen met het oog op de toekomst van de onderneming.

4

Concept & Implementatie

De theorie is het uitgangspunt bij de vertaalslag naar een succesvolle ruimte. Wij ontwikkelen een helder concept voor jouw werkplekstrategie dat het beste in jouw organisatie en medewerkers naar boven brengt. Met moodboards vangen we het gevoel dat past bij het merk en om de omgeving tastbaar te maken, creëren we 3D visuals of een ‘living lab’ waarin medewerkers de nieuwe werkomgeving kunnen ervaren.

Meer lezen


Optimaliseren
van de werkomgeving
draagt bij aan:

01. kostenreductie in huisvesting en facilitity management

02. hogere betrokkenheid medewerkers

03. sterkere bedrijfscultuur

04. aantrekken van jong talent

05. verhoogde werkplezier en prestaties


Over

Revise

In een tijd waarin we steeds flexibeler gaan werken helpt Revise organisaties om een werkomgeving te creëren waar medewerkers kunnen (blijven) excelleren. Vanuit hun eigen kracht. Onze aanpak is zowel strategisch als pragmatisch. Door nauw samen te werken, goed te luisteren naar directie en medewerkers, andere bedrijven te betrekken (indien nodig), en samen slim na te denken. Maar ook door snel te beginnen met co-creëren, experimenteren en dan op te schalen.

Revise your Workspace!