Home

Werkplekstrategie

Onze aanpak

Over Revise

Contact

Onze aanpak

De vier
stappen

naar een optimale
werkplekstrategie

1

Strategisch kader

We starten met het vaststellen van het strategisch kader. Met directie en het management brengen we de strategische doelen van de organisatie in kaart, de (gewenste) bedrijfscultuur en met name de uitdagingen die voortvloeien uit de veranderingen in de maatschappij door COVID-19 die invloed hebben op (het behalen van) de bedrijfsstrategie. Denk aan mogelijke verminderde betrokkenheid van thuiswerkende medewerkers, uitdagingen bij het inwerken van nieuwe collega’s, behoud van energie in de organisatie, functionele en logistieke uitdagingen. We kijken tevens naar mogelijkheden om deze behoeften te vervullen door aanpassingen in de werkomgeving. Of naar kostenbesparing door het evalueren van de hoeveelheid benodigde kantoorruimte.

Daarnaast brengen we de werkprocessen in kaart en analyseren we de teampopulatie. Het gaat er namelijk niet om dat iedereen overschakelt op een bepaalde uniforme werkstijl, maar één die past bij de functie en persoonlijke behoeften van de medewerker.

Medewerkersbehoeften

Het is belangrijk om het (gewenste) gedrag van medewerkers als vertrekpunt te nemen en daar de faciliteiten op af te stemmen. Aandacht voor individuele behoeften en voorkeuren is essentieel bij de vormgeving van de werkomgeving en de keuze van de gebruikte technologieën.

Daarom gaan we in dialoog met de medewerkers. Een combinatie van werkplekgesprekken en een online vragenlijst, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen functie en vorm van het werk. Welke functies kent het werk? Welke vormen passen daar idealiter bij? Wat hebben de medewerkers nodig om hun werk met succes uit te kunnen voeren? Zijn ze graag op kantoor om geïnspireerd te worden? Voor de sociale contacten? Krijgen ze voldoende erkenning als ze thuiswerken? Kunnen ze zich ook thuis goed ontwikkelen? Hebben ze het gevoel ook vanuit thuis zichtbaar te zijn?

2

2

Medewerkersbehoeften

Het is belangrijk om het (gewenste) gedrag van medewerkers als vertrekpunt te nemen en daar de faciliteiten op af te stemmen. Aandacht voor individuele behoeften en voorkeuren is essentieel bij de vormgeving van de werkomgeving en de keuze van de gebruikte technologieën.

Daarom gaan we in dialoog met de medewerkers. Een combinatie van werkplekgesprekken en een online vragenlijst, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen functie en vorm van het werk. Welke functies kent het werk? Welke vormen passen daar idealiter bij? Wat hebben de medewerkers nodig om hun werk met succes uit te kunnen voeren? Zijn ze graag op kantoor om geïnspireerd te worden? Voor de sociale contacten? Krijgen ze voldoende erkenning als ze thuiswerken? Kunnen ze zich ook thuis goed ontwikkelen? Hebben ze het gevoel ook vanuit thuis zichtbaar te zijn?

3

Advies werkplekstrategie

We brengen in kaart welke behoeften en uitdagingen voortvloeien uit de veranderingen in de maatschappij door COVID-19, die invloed hebben op (het behalen van) de bedrijfsstrategie. Een adviesrapport waarmee het management gefundeerde besluiten kan nemen met het oog op de toekomst van de onderneming.

Het advies is gebaseerd op de drie onderzochte assen:

01. De bedrijfsstrategie en doelstellingen

02. Medewerkersbetrokkenheid en cultuur

03. De functionele eisen van het type werk

Wij maken inzichtelijk waar de organisatie zich bevindt op de verschillende assen en hoe de bijbehorende aspecten binnen de organisatie aangepakt kunnen worden om de ideale werkomgeving te creëren. We laten zien hoe jouw werkomgeving geoptimaliseerd kan worden.

Concept & Implementatie

De theorie is het uitgangspunt bij de vertaalslag naar een succesvolle ruimte. Wij ontwikkelen een helder concept voor jouw werkplekstrategie dat het beste in jouw organisatie en medewerkers naar boven brengt. Met moodboards vangen we het gevoel dat past bij het merk en om de omgeving tastbaar te maken, creëren we 3D visuals of een ‘living lab’ waarin medewerkers de nieuwe werkomgeving kunnen ervaren. In de laatste fase gaan we over tot realisatie. We produceren in eigen huis en leveren het project turn-key op.

4

4

Concept & Implementatie

De theorie is het uitgangspunt bij de vertaalslag naar een succesvolle ruimte. Wij ontwikkelen een helder concept voor jouw werkplekstrategie dat het beste in jouw organisatie en medewerkers naar boven brengt. Met moodboards vangen we het gevoel dat past bij het merk en om de omgeving tastbaar te maken, creëren we 3D visuals of een ‘living lab’ waarin medewerkers de nieuwe werkomgeving kunnen ervaren. In de laatste fase gaan we over tot realisatie. We produceren in eigen huis en leveren het project turn-key op.

Benieuwd naar de
optimale werkplekstrategie

voor jouw organisatie?

Kop koffie?