Home

Werkplekstrategie

Onze aanpak

Over Revise

Contact

Het creeëren van

DE OPTIMALE
WERKOMGEVING

POST-COVID

De wereld is veranderd en daarmee ook de functie van de kantooromgeving. Post-COVID-19 zijn medewerkers vaker op kantoor, maar de verwachting is dat regelmatig thuiswerken blijvend is. Een transitie die zal leiden naar nieuwe werkvormen en werkomgevingen. Onderzoek van PWC wijst uit dat het kantoor van de toekomst drie complementaire werkplekken kent:

Branded kantoorruimte – Werken op kantoor zoals we dat nu kennen, maar medewerkers worden toegewezen aan een ruimte in plaats van een specifiek bureau en werknemers beschikken over werkplekinstellingen en technologie om overal op kantoor te kunnen werken.

Virtual Workforce – Werken op afstand, vanuit huis of ‘work from anywhere’. Medewerkers beschikken over bedrijfsapparatuur en een virtuele omgeving die gericht werken mogelijk maakt.

Co-werkplekken – Werken vanuit een drop-in of lidmaatschapsmodel. Deze gedeelde ruimtes zijn niet specifiek voor het bedrijf of merk, maar worden uitgevoerd door een serviceprovider.

De rol van het kantoor gaat dus veranderen en zich meer richten op samenwerken en het opbouwen van een community. Activiteiten gerelateerd aan creatie, communicatie en coaching gaan steeds minder op kantoor plaatsvinden.

De wereld is veranderd en daarmee ook de functie van de kantooromgeving. Post-COVID-19 zijn medewerkers vaker op kantoor, maar de verwachting is dat regelmatig thuiswerken blijvend is. Een transitie die zal leiden naar nieuwe werkvormen en werkomgevingen. Onderzoek van PWC wijst uit dat het kantoor van de toekomst drie complementaire werkplekken kent:

Branded kantoorruimte – Werken op kantoor zoals we dat nu kennen, maar medewerkers worden toegewezen aan een ruimte in plaats van een specifiek bureau en werknemers beschikken over werkplekinstellingen en technologie om overal op kantoor te kunnen werken.

Virtual Workforce – Werken op afstand, vanuit huis of ‘work from anywhere’. Medewerkers beschikken over bedrijfsapparatuur en een virtuele omgeving die gericht werken mogelijk maakt.

Co-werkplekken – Werken vanuit een drop-in of lidmaatschapsmodel. Deze gedeelde ruimtes zijn niet specifiek voor het bedrijf of merk, maar worden uitgevoerd door een serviceprovider.

De rol van het kantoor gaat dus veranderen en zich meer richten op samenwerken en het opbouwen van een community. Activiteiten gerelateerd aan creatie, communicatie en coaching gaan steeds minder op kantoor plaatsvinden.

WORK FROM ANYWHERE

Door de coronamaatregelen werken steeds meer mensen vanuit huis. Ze zien de voordelen van thuiswerken en verwachten dit ook vaker te doen als de crisis voorbij is. Volgens onderzoeksbureau Gartner zal een op de twee werkenden een deel van de tijd thuiswerken. Voor de pandemie was dat een op de drie personen.

Onderzoeken tonen aan dat (deels) thuiswerken kan bijdragen aan een verhoogde productiviteit, lager ziekteverzuim en een lager personeelsverloop. Een ‘goede mix’ tussen thuis en op kantoor werken is afgelopen jaren aan verandering onderhevig. Van 20% thuiswerken in 2012, is dat percentage volgens onderzoek van Gallup begin dit jaar inmiddels gestegen naar 60 tot 80%.

De toekomst is ‘work from anywhere’ geven onderzoekers van de Harvard Business School aan. Jouw medewerkers willen immers zelf bepalen waar ze werken. Dat kan thuis zijn, maar ook op kantoor of op andere locaties die ze prettig vinden. Als werkgever is dat soms spannend, maar wel een ontwikkeling die de komende jaren doorzet. Daarnaast is het noodzakelijk om als organisatie mee te gaan in deze ontwikkeling om goede mensen aan boord te krijgen en te houden.

Vier pijlers voor succes

Hoe maak je van deze nieuwe situatie een succes? Onderzoek van de Boston Consulting Group omschrijft vier pijlers die cruciaal zijn bij het implementeren van thuiswerken en de ‘work from anywhere’-gedachte.

Sociaal contact – Goede contacten op het werk leiden tot sterke verbeteringen in onderlinge samenwerking. Stimuleer en faciliteer de mogelijkheid om onderling contact binnen jouw bedrijf.
Geestelijke gezondheid – Een mentaal gezonde werknemer levert betere prestaties. Een goede werk-privé balans met duidelijke grenzen is daarbij van fundamenteel belang.
Fysieke gezondheid – Voldoende slapen, gezond eten en regelmatig bewegen is de basis voor betere prestaties. Werken aan de fysieke gesteldheid is ook een onderdeel van het takenpakket voor jouw medewerkers.
Tools – Werken met de juiste technische faciliteiten zorgt voor meer productiviteit. Slimme organisaties investeren in goede tools om thuis een optimale omgeving te creëren.

 

Anderzijds zijn er ook nadelen aan thuiswerken en kan het volgens onderzoek van PWC op lange termijn zelfs tot een kostenstijging leiden. Met name door de effecten van minder samenwerking, minder betrokkenheid, isolatie, burn outs en stress. Medewerkers missen sociale interactie, verandering van omgeving en technische ondersteuning. Organisaties zijn bang voor lagere betrokkenheid, een verstoring van de structuur en energiebalans. Ze vragen zich af hoe ze nieuwe collega’s kunnen inwerken en of jonge, nieuwe medewerkers wel een netwerk kunnen creëren of zichtbaar kunnen zijn binnen de organisatie. Daarnaast zijn de functionaliteiten, omvang en indeling van kantoorruimtes door COVID vaak verouderd en passen ze niet meer bij de wensen en eisen van de ‘post-COVID’ werkomgeving.

Bij veranderende omstandigheden en nieuwe uitdagingen in de werkomgeving hoort een aangepaste strategie. Wij helpen je bij het maken van een advies voor een nieuwe werkplekstrategie en uitwerking van een volledig concept.

Anderzijds zijn er ook nadelen aan thuiswerken en kan het volgens onderzoek van PWC op lange termijn zelfs tot een kostenstijging leiden. Met name door de effecten van minder samenwerking, minder betrokkenheid, isolatie, burn outs en stress. Medewerkers missen sociale interactie, verandering van omgeving en technische ondersteuning. Organisaties zijn bang voor lagere betrokkenheid, een verstoring van de structuur en energiebalans. Ze vragen zich af hoe ze nieuwe collega’s kunnen inwerken en of jonge, nieuwe medewerkers wel een netwerk kunnen creëren of zichtbaar kunnen zijn binnen de organisatie. Daarnaast zijn de functionaliteiten, omvang en indeling van kantoorruimtes door COVID vaak verouderd en passen ze niet meer bij de wensen en eisen van de ‘post-COVID’ werkomgeving.

Bij veranderende omstandigheden en nieuwe uitdagingen in de werkomgeving hoort een aangepaste strategie. Wij helpen je bij het maken van een advies voor een nieuwe werkplekstrategie en uitwerking van een volledig concept.

De route naar een optimale werkomgeving POST-COVID-19

Het gaat erom wat een werkomgeving doet met mens en organisatie, niet alleen om hoe de werkomgeving eruit ziet. Een werkplekstrategie geeft richting. Het is geen likje verf op de muur, maar een wezenlijke verandering.

Revise bestaat uit een team van experts op het vlak van strategie, menselijk gedrag en inrichting van ruimtes. In nauwe samenwerking met directie en medewerkers leggen we de verbinding tussen de strategie en ambities van de organisatie enerzijds en dat wat medewerkers belangrijk vinden anderzijds.

Wij brengen de nieuwe inzichten en belangen in kaart om een werkomgeving te creëren waar jouw organisatie en medewerkers (blijven) presteren. Waar medewerkers productief zijn en hun werkplezier behouden of zelfs vergroten. Waar je als organisatie doelen behaalt en kosten bespaart.

DE
‘ONE-SIZE-
FITS-ALL’

BENADERING?

Die bestaat niet. Situaties en wensen zijn verschillend, per bedrijf,
per afdeling/team/functie en zelfs per medewerker. Voordat je veel geld uitgeeft aan het herinrichten van een nieuwe werkomgeving, wil je wel zeker weten dat het resultaat oplevert. Daarom onderzoeken wij welke benadering voor jouw organisatie en medewerkers werkt.

We laten zien hoe je werkomgeving geoptimaliseerd wordt. Op basis van de doelstellingen van je bedrijf en de (latente) behoeftes van de medewerkers, gecombineerd met ‘best practices’ en de laatste wetenschappelijke en facilitaire inzichten. We vertalen het advies vervolgens naar een helder concept dat het beste in jouw organisatie en medewerkers naar boven haalt.

We zorgen voor een omgeving die werkt. De optimale werkomgeving post-COVID-19 voor jullie bedrijf. Revise your Workspace!

DE
‘ONE-SIZE-
FITS-ALL’

BENADERING?